Eiropas vēlēšanas notiks 2019. gada 23.-26. maijā.

Dalībvalstu rezultātu un vietu sadalījuma prognozes publicēšana, ko nosaka uzņēmums ‘’Kantar’’, sāksies agrākais 2019. gada 26. maijā 18:00 GMT+2. Pirmo Eiropas Parlamenta vietu sadalījuma prognozi var gaidīt īsi pēc 20:15 GMT+2 tai pašā dienā.

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Eiropas Savienība

Konstitutīvā sesija 2014. gada 1. jūlijā Eiropas Savienība

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 221
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 191
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 70
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 67
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 52
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 50
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 48
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 52

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais parlaments (uz 2019. gada aprīli) Eiropas Savienība

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 216
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 185
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 77
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 69
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 52
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 52
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 42
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” 36
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 20

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Avots: Eiropas Parlaments

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku