Eiropas vēlēšanas notiks 2019. gada 23.-26. maijā.

Dalībvalstu rezultātu un vietu sadalījuma prognozes publicēšana, ko nosaka uzņēmums ‘’Kantar’’, sāksies agrākais 2019. gada 26. maijā 18:00 GMT+2. Pirmo Eiropas Parlamenta vietu sadalījuma prognozi var gaidīt īsi pēc 20:15 GMT+2 tai pašā dienā.

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Apvienotā Karaliste

Konstitutīvā sesija 2014. gada 1. jūlijā Apvienotā Karaliste

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Lab. Labour Party 20
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Cons. Conservative Party 19
UUP Ulster Unionist Party 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
GP Green Party 3
SNP Scottish National Party 2
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Ldem. Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
SF Sinn Fein 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
DUP Democratic Unionist Party 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais parlaments (uz 2019. gada aprīli) Apvienotā Karaliste

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Cons. Conservative Party 18
UUP Ulster Unionist Party 1
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Lab. Labour Party 18
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
The Brexit Party (former UKIP) The Brexit Party 12
Ind. (former UKIP) Independent 5
SDP (former UKIP) Social Democratic Party 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
GP Green Party 3
SNP Scottish National Party 2
PC-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
UKIP United Kingdom Independence Party 2
Ind. (former UKIP) Independent 1
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Cons. Conservative Party 2
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Ldem Liberal Democrats 1
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
SF Sinn Fein 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
UKIP United Kingdom Independence Party 1
Ind. (former UKIP) Independent 1
DUP Democratic Unionist Party 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Avots: Eiropas Parlaments

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku