Eiropas Parlamenta deputātu dzimumu līdzsvars: 2019

Eiropas Parlaments 2019. gada 26. maijā publicēs 2019. gada Eiropas vēlēšanu rezultātus katrā valstī, kā arī gaidāmā Parlamenta sastāva prognozi. Parlamenta sadarbības partneris — aģentūra “Kantar” — izstrādās prognozes par Eiropas Parlamenta politisko grupu sastāvu un no dalībvalstīm ievēlētajiem deputātiem. Politisko grupu sastāva prognozē būs sniegts vispārējs pārskats par kopējo vietu sadalījumu politiskajās grupās, balstoties uz aizejošā Parlamenta vietu sadalījumu. Līdz ar balsošanas pakāpenisku noslēgšanos dažādās dalībvalstīs darīsim sabiedrībai zināmus pieejamos datus. Prognozes tiks papildinātas, līdz visās dalībvalstīs balsošana būs beigusies un dalībvalstu vēlēšanu iestādes būs publiskojušas galīgos rezultātus.

26. maija pēcpusdienā un vakarā to dalībvalstu rezultātiem paredzētajās tīmekļa lapās, kurās balsošana būs beigusies, būs redzami vēlēšanu rezultāti, parādot katras partijas iegūto balsu procentuālo daudzumu, vietu skaitu un ievēlēto deputātu sadalījumu EP politiskajās grupās, kā arī valstu vēlēšanu iestāžu paziņotos vēlētāju aktivitātes rādītājus. Dalībvalstīm paredzētās tīmekļa lapas tiks pastāvīgi atjauninātas līdz ar balsošanas pakāpenisku noslēgšanos dažādās dalībvalstīs.

Kas ir prognoze? Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātu prognoze ir aplēse par to, kāds būs ievēlētā Parlamenta sastāvs. Vēlēšanu beigu termiņi ES dalībvalstīs atšķiras, tāpēc sasaukuma sastāva prognoze vēlēšanu naktī būs balstīta uz dažādu pieejamo datu kopumu — no neoficiāliem datiem, piemēram, vēlēšanu iecirkņos veikto aptauju rezultātiem vai dalībvalstīs publicētām aplēsēm līdz oficiālajiem dalībvalstīs noslēgušos vēlēšanu rezultātiem. Neatkarīgi no pieejamo datu kategorijas tie tiks publiskoti tikai par dalībvalstīm, kurās vēlēšanas būs beigušās. Parlamenta sadarbības partneris “Kantar”, balstoties uz katras dalībvalsts vēlēšanu likumu, iedalīs dalībvalstīs ievēlētos deputātus pašreizējās Parlamenta politiskajās grupās, izstrādājot detalizētu ievēlētā Eiropas Parlamenta sastāva prognozi. Tā kā ievēlētā Parlamenta un tā politisko grupu galīgo sastāvu nav iespējams paredzēt pirms konstitutīvās sesijas, kas notiks 2019. gada jūlijā, prognoze par jaunievēlētā Parlamenta sastāvu tiks izstrādāta, balstoties uz aizejošā Parlamenta vietu sadalījumu.

Ko nozīmē kategorija “Citas”? Prognoze par Parlamenta sastāvu ir balstīta uz aizejošā Parlamenta un tā politisko grupu vietu sadalījumu, neizdarot nekādus pieņēmumus par nākamā Parlamenta sastāva izveidi tā konstitutīvajā sesijā 2019. gada jūlijā. Parlamenta pašreizējā sasaukumā pārstāvētās valstu partijas tiks iedalītas tajās pašās politiskajās grupās, kurās tās ir aizejošajā Parlamentā. Valstu partijas, kuras pašlaik nav pārstāvētas Eiropas Parlamentā, bet ir kādas atzītas Eiropas politiskās partijas dalībnieces, tiks iedalītas politiskajā grupā, ar ko ir saistīta attiecīgā Eiropas politiskā partija. Tās valstu partijas, kuras nav ne pašlaik pārstāvētas Eiropas Parlamentā, ne oficiāli saistītas ar kādu no atzītajām Eiropas politiskajām partijām, neatkarīgi no to politiskās orientācijas tiek iedalītas kategorijā “Citas”. Valsts partijas pāreju no vienas politiskās grupas uz citu (vai no kategorijas “Citas” uz kādu no politiskajām grupām) var īstenot tikai pēc tam, kad Parlamenta dienesti saņem rakstisku apstiprinājumu. Tā kā nevar paredzēt, kurai politiskajai grupai šīs partijas pievienosies, kopējā vietu sadalījuma grafiskajā attēlojumā šīs kategorijas partijas tiks iedalītas vienādās daļās sēžu zāles kreisajā un labajā pusē.


Uzziniet, kā notiek Eiropas vēlēšanas
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku