Dalībvalstu rezultāti Šī tīmekļa vietnes sadaļa ir veltīta vēlēšanu rezultātiem visās dalībvalstīs

Eiropas Savienība

Izvēloties valsti kartē vai nolaižamajā izvēlnē, par dalībvalsti jūs varat atrast sekojošu informāciju:

Izvēloties valsti, par dalībvalsti jūs varat atrast sekojošu informāciju:

  • Rezultāti dalībvalstu partiju dalījumā
  • Vietas politisko grupu dalījumā
  • Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām
  • Eiropas Parlamenta dzimumu līdzsvars katrās Eiropas vēlēšanās
  • Vēlēšanu aktivitātes rādītāji katrās Eiropas vēlēšanās

Rezultātu veids:

Aplēses: Veiktais apkopojums balstīts uz dalībvalstīs veiktajām uzticamu aptauju datiem vai aplēsēm, kas publicēti attiecīgajā dalībvalstī pēc balsošanas beigām. Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma datus apkopojis uzņēmums “Kantar”.

Provizoriskie rezultāti: pirmie rezultāti, ko sniegusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz saskaitīto balsu procentuālo attiecību.

Galīgie rezultāti: rezultāti, ko publicējusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija pēc visu balsu saskaitīšanas.

Oficiālie rezultāti: galīgie rezultāti, ko izsludinājusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija un ko apstiprinājusi valsts likumdevēja iestāde.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Avots: Eiropas Parlaments