Eiropas vēlēšanas notiks 2019. gada 23.-26. maijā.

Dalībvalstu rezultātu un vietu sadalījuma prognozes publicēšana, ko nosaka uzņēmums ‘’Kantar’’, sāksies agrākais 2019. gada 26. maijā 18:00 GMT+2. Pirmo Eiropas Parlamenta vietu sadalījuma prognozi var gaidīt īsi pēc 20:15 GMT+2 tai pašā dienā.

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Polija

Konstitutīvā sesija 2014. gada 1. jūlijā Polija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
PO Platforma Obywatelska 19
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
PiS Prawo i Sprawiedliwość 19
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Coal. SLD + UP Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy 5
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
KNP Kongres Nowej Prawicy 4

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais parlaments (uz 2019. gada aprīli) Polija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 22
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
PO Platforma Obywatelska 18
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
PiS Prawo i Sprawiedliwość 14
Ind Independent 3
PR Prawica Rzeczypospolitej 1
Ind (former PiS) Independent 1
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 3
UP Unia Pracy 1
Ind Independent 1
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
KNP Kongres Nowej Prawicy 2
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Wolność Wolność 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Ind (former PiS) Independent 1
Wolność Wolność 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Avots: Eiropas Parlaments

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku