Eiropas vēlēšanas notiks 2019. gada 23.-26. maijā.

Dalībvalstu rezultātu un vietu sadalījuma prognozes publicēšana, ko nosaka uzņēmums ‘’Kantar’’, sāksies agrākais 2019. gada 26. maijā 18:00 GMT+2. Pirmo Eiropas Parlamenta vietu sadalījuma prognozi var gaidīt īsi pēc 20:15 GMT+2 tai pašā dienā.

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Vācija

Konstitutīvā sesija 2014. gada 1. jūlijā Vācija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 34
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
CDU / CSU Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 34
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 27
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen 11
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
PIRATEN Piratenpartei Deutschland 1
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
AfD Alternative für Deutschland 7
FAMILIE Familien-Partei Deutschlands 1
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
DIE LINKE Die Linke 7
Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 1
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
FDP Freie Demokratische Partei 3
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais parlaments (uz 2019. gada aprīli) Vācija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 34
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 29
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 5
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 27
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen 11
Ind. Independent 1
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
DIE LINKE DIE LINKE 7
Ind. Independent 1
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Ind. Independent 4
LKR Liberal-Konservative Reformer 1
Bundnis C Bündnis C 1
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
FDP Freie Demokratische Partei 3
FREIE WÄHLER Freie Wähler 1
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
AfD Alternative für Deutschland 1
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Blue Party Die blaue Partei 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Politiskās grupas Vietu skaits
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Avots: Eiropas Parlaments

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku