Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2014.-2019. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 20 20 1 1 6 24 1 73
Austrija 5 5 1 3 4 18
Beļģija 4 4 4 6 2 1 21
Bulgārija 7 4 2 4 17
Čehija 7 4 2 4 3 1 21
Dānija 1 3 4 3 1 1 13
Francija 20 13 7 4 6 1 23 74
Grieķija 5 4 1 6 5 21
Horvātija 5 2 1 2 1 11
Igaunija 1 1 3 1 6
Īrija 4 1 1 1 4 11
Itālija 17 31 3 17 5 73
Kipra 2 2 2 6
Latvija 4 1 1 1 1 8
Lietuva 2 2 1 3 1 2 11
Luksemburga 3 1 1 1 6
Malta 3 3 6
Nīderlande 5 3 2 7 3 2 4 26
Polija 23 5 19 4 51
Portugāle 7 8 2 4 21
Rumānija 15 16 1 32
Slovākija 6 4 2 1 13
Slovēnija 5 1 1 1 8
Somija 3 2 2 4 1 1 13
Spānija 17 14 8 11 4 54
Ungārija 12 4 2 3 21
Vācija 34 27 8 4 8 13 2 96
Zviedrija 4 6 3 1 4 2 20
Eiropas Savienība 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2014.-2019. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā